Historie

De Oprichting

“De vereniging werd opgericht op 1 september 1979”, zeggen de statuten van UHSV The Wombats. Niet helemaal waar. Het is de oprichtingsdatum van de Utrechtse Studenten Honkbalvereniging The Rats. In 1982 volgde de oprichting van Studenten Softbalvereniging The Panics. Beide verenigingen waren aangesloten bij de Utrechtse Studenten Sportstichting Mesa Cosa en trainden en speelden hun wedstrijden op het door de Dienst Lichamelijke Vorming en Sport van de RUU beheerde sportpark “De Uithof”. Aangezien honk- en softbal nou eenmaal zeer verwante sporten zijn werd er veel samengewerkt, op technisch, maar vooral op sociaal gebied. In 1987 resulteerde dit in een nog altijd beroemde en beruchte trip naar Barcelona waar het EK honkbal werd gehouden. Af en toe kan je de wat oudere leden nog horen mijmeren over Mama Carmen. Dankzij, of ondanks, deze gezamenlijke vakantie fuseerden Rats en Panics in 1988 tot Utrechtse Honk-, en Softbalvereniging The Wombats. Waarom een honk- en softbalvereniging zo nodig naar een Australisch buideldier genoemd moest worden weet bijna niemand meer, maar het werd democratisch besloten. Het ledenaantal was inmiddels gestaag gegroeid zodat twee honkbalteams en drie softbalteams konden worden opgesteld. Het ter ere van de fusie opgerichte herensoftbalteam hield het in eerste instantie maar een jaar vol, maar hierover werd niet lang getreurd. In 1991 was de softbalafdeling, met vijf damesteams, één van de grootste van het district.

Historie Wombats

Verhuizing

Ondertussen had de stichting Mesa Cosa de organisatie van de Utrechtse studentensport overgenomen van de universiteit. Voor de Wombats bleek de reorganisatie die Mesa Cosa voor ogen had steeds vaker tot onoverkomelijke problemen te leiden. Het academisch sportjaar botste voortdurend met het competitieseizoen van een zomersport, met alle gevolgen voor de beschikbaarheid van velden en faciliteiten van dien, beperking van het toegestane aantal niet-studentleden bedreigde het kader, verhoging van de contributie was eenieder een doorn in het oog en tot overmaat van ramp bleef het onduidelijk of het nieuw aan te leggen sportcomplex nu eindelijk ook een, inmiddels door de Bond geëist officieel softbalveld zou omvatten. Na een aantal zeer roerige Algemene Ledenvergaderingen besloot de vereniging dan ook met ingang van 1992 te verhuizen naar het sportcomplex van hsv FAK in De Bilt.

Nieuwe Buren

Hsv FAK was een omni-vereniging met een voetbal-, een tennis- en een honk- en softbalafdeling. Omdat de leden van de Wombats het behoud van de studentenidentiteit als een absolute voorwaarde stelden bij de verhuizing, werden de Wombats als aparte afdeling toegevoegd aan FAK. Op organisatorisch niveau werd nauw samengewerkt in het omni-bestuur en met het afdelingsbestuur van de honk- en softbaltak van FAK.

Samenlevingscontract

Nieuwe ontwikkelingen lieten echter niet lang op zich wachten. De voetbalafdeling van FAK fuseerde in 1996 met twee andere Biltse voetbalverenigingen en de omnivereniging werd opgeheven. Door de komst van al deze voetballers was er op Sportpark Weltevreden geen plaats meer voor tennis en honk- en softbal. Voor deze sporten werd in 1997 een nieuw sportpark aangelegd (Weltevreden 2) naast het oude (nog iets dichter bij Utrecht). Op dit nieuwe complex hebben we samen met hsv FAK een eigen kantine gebouwd. Eindelijk een eigen honk. Al twee jaar werkten beide verenigingen eendrachtig samen in de zogenaamde Nieuwbouwgroep, die zich zoveel mogelijk heeft bemoeid met de aanleg van de velden, de bouw van de kantine, de oprichting van diverse stichtingen om het geheel te beheren en de bijkomende financiële perikelen. Deze samenwerking heeft de relatie tussen FAK en de Wombats verstevigd zonder aantasting van de specifieke identiteit van beide clubs. Op het veld blijft, uiteraard, een milde rivaliteit bestaan tussen de verenigingen. FAK heeft haar naam inmiddels veranderd in The Centrals.

En verder

En zo is het dus gekomen. Van studenten-sportfederatie, in het bezit van drie mottige handschoenen en een halve knuppel, tot onroerend-goed-bezittende, financieel gezonde, goed georganiseerde (al zeggen we het zelf) sportvereniging. Desondanks, en daar zijn we niet minder trots op, zijn we er in geslaagd onze studentenidentiteit te behouden. Ook al is tegenwoordig meer dan de helft van de leden reeds afgestudeerd, de sfeer in de vereniging wordt nog steeds grotendeels bepaald door een specifiek soort eigenwijsheid, een neiging tot discussie met, en over, alles en iedereen, borrelpraat en een ruim gevoel voor leven en laten leven. Al deze historische feiten werden uiteraard opgesierd door de meest uiteenlopende wapenfeiten, op en rond de velden. De organisatie van een internationaal toernooi in de bloedhete zomer van 1982, toen een Zweedse catcher in ijshockey-uitrusting in het veld stond. Deelname aan de Nederlandse Studenten Kampioenschappen, met wisselend succes. De homemade Mixed-toernooi-barbecues, trips naar Barcelona in 1987 en 2007, naar de WK honkbal in Italië in ’88, de WK honkbal in Stuttgart in 2010, wintersportvakanties, zeilweekenden, bezoeken aan Haarlemse honk- en softbalweken, inclusief kamperen en nachtzwemmen, tweedaagse wombatstoernooien, Lustrumtoernooien… Gedurende al deze activiteiten zijn ook diverse wombatskoppels gevormd, waaruit ook al huwelijken en kinderen geboren zijn! Je zou haast nog vergeten dat er ook nog elke week competitie gespeeld wordt..

Foto: Bram Haas