Contributie

Hoe verzorg ik mijn betaling?

In het onderstaande overzicht staan de contributiebedragen voor dit jaar. Je kunt het bedrag in één keer of in termijnen betalen. De contributie moet overgemaakt zijn vóór 1 april van het betreffende jaar naar: NL73 INGB 0004 0644 61, ten name van UHSV The Wombats.

Voor vragen over het lidmaatschap kan je terecht bij: secretaris@wombats.nl.

Je blijft elk jaar automatisch lid tot je jezelf officieel uitschrijft bij de secretaris. Wil je je afmelden als lid, dan moet dit vóór 24 december van het betreffende jaar. Als je je na 24 december afmeldt, ben je de gehele contributie voor het nieuwe/aankomende seizoen verschuldigd.

Contributie 2021

(in €) Niet-student Student
Competitielid (honkbal/softbal) 230 160
Dubbellid (honkbal en softbal) 240 165
Niet-spelend lid 65 65
Trainingslid 70 70
Ereleden vrijgesteld van contributie

Opzoek naar meer informatie over…?

Aanmelden

Lidmaatschap aanvragen bij de Wombats
Meer informatie, klik hier

Studentenkorting

>>Studenten kunnen korting krijgen op hun lidmaatschap!
Voor meer informatie, klik hier<<

Trainen

Wij trainen op vaste dagen en tijden. Meetrainen, dat kan!
Voor meer informatie, klik hier