Lidmaatschap

Lidmaatschap

The wombats heeft voor ieder een passende lidmaatschap. Ben je student of wil je dubbel lid worden (bijvoorbeeld zowel honk- als softballen)? Het kan allemaal! Houd er rekening mee dat de contributie vóór 1 april naar: NL73 INGB 0004 0644 61, ten name van UHSV The Wombats overgemaakt moet zijn. De contributie kan in termijnen overgemaakt worden.

Je blijft elk jaar automatisch lid tot je jezelf officieel uitschrijft bij de secretaris. Wil je je afmelden als lid, dan moet dit vóór 25 december van het betreffende jaar. Als je je na 25 december afmeldt, ben je de gehele contributie voor dat jaar verschuldigd.

Voor vragen over het kan je terecht bij: secretaris@wombats.nl.

Aanmelden

Lidmaatschap aanvragen bij de Wombats
Meer informatie, klik hier

Contributie

Wij bieden verschillende lidmaatschappen aan. Voor meer informatie, klik hier

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Studentenkorting

>> Studenten kunnen korting krijgen op hun lidmaatschap!
Voor meer informatie, klik hier <<

Trainen

Wij trainen op vaste dagen en tijden. Meetrainen, dat kan!
Meer informatie, klik hier