Contributie

Hoe verzorg ik mijn betaling?

In onderstaand overzicht staan de contributiebedragen voor 2018. Je kunt het bedrag in één keer of in termijnen betalen. De contributie moet overgemaakt zijn vóór 1 april 2018 naar: NL73 INGB 0004 0644 61, ten name van UHSV The Wombats.

Voor vragen over het lidmaatschap kan je terecht bij: secretaris@wombats.nl.

Je blijft elk jaar automatisch lid tot je jezelf officieel uitschrijft bij de secretaris. Wil je je afmelden als lid, dan moet dit vóór 1 februari van het betreffende jaar. Als je je na 1 februari afmeldt, ben je de gehele contributie voor dat jaar verschuldigd.

Contributie 2018

(in €) Niet-student Student
Competitielid (honkbal/softbal) 209 147
Dubbellid (honkbal en softbal) 218 152
Niet-spelend lid 162 62
Trainingslid 57 57
Ereleden vrijgesteld van contributie

Aanmelden

Lidmaatschap aanvragen bij de Wombats
Meer informatie, klik hier

Studentenkorting

>>Studenten kunnen korting krijgen op hun lidmaatschap!
Voor meer informatie, klik hier<<

Trainen

Wij trainen op vaste dagen en tijden. Meetrainen, dat kan!
Voor meer informatie, klik hier